Poranny Dialog 11.10 – Janusz Zieliński

Dziś o szkolnictwie wyższym Hubert Chmielewski w Porannym Dialogu rozmawiał z profesorem zwyczajnym, doktorem habilitowanym inż. Januszem Zielińskim profesorem Politechniki Warszawskiej,  równocześnie dziekanem Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii.

Komentarze

komentarzy