Mazowiecki Poradnik Rolniczy – ODC. 11

W audycji między innymi o funduszach dla rolnictwa z konkretnymi przykładami ze Słubic, Nasielska, Płocka i Siedlec.

Drogi , tradycyjne potrawy regionalne, lokalne grupy działania i program Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020.

Zaprasza Krzysztof Czerwiecki.

 

Komentarze

komentarzy