Mazowiecki Poradnik Rolniczy – odc.6 – 14.08.

Dzisiaj w audycji: Mazowiecki Poradnik Rolniczy –  Lista Produktów Tradycyjnych, czyli zestaw potraw, napojów, napitków, przetworów owocowych, ciast , miodów – których jakość i wyjątkowe cechy oraz właściwości wynikają z zastosowania tradycyjnych metod produkcji i stanowią część dziedzictwa kulturowego regionu , gdzie są wytwarzane.  Za tradycyjne metody produkcji uważa się metody wykorzystywane od co najmniej 25 lat. Listę prowadzi Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi . Potrawy zgłaszają mieszkańcy regionu. Na Liście Produktów Tradycyjnych Mazowsza jest już ponad 180 pozycji.

Zapraszamy do wysłuchania audycji.

Komentarze

komentarzy