W PŁOCKU O KIERUNKACH ROZWOJU

Zapraszamy do debaty o Mazowszu!

Wspólnie z samorządowcami, ekspertami, organizacjami pozarządowymi władze Mazowsza rozmawiają
o priorytetach, celach i wyzwaniach dla województwa mazowieckiego. Organizowane przez Mazowieckie
Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie na terenie całego regionu debaty mają pomóc
w wypracowaniu optymalnych kierunków rozwoju dla całego województwa.
W najbliższy piątek debata odbędzie się w Płocku.

 

Debata odbędzie się
18 maja 2018 r. (piątek) o godz. 10:00

w ORLEN ARENA, ul. Plac Celebry Papieskiej 1, sala konferencyjna

W spotkaniu wezmą udział:

Adam Struzik – marszałek województwa mazowieckiego

Mirosław Kaczmarek – dyrektor rejonu drogowego Gostynin-Płock Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich

Stanisław Kwiatkowski – dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku
Monika Patrowicz – dyrektor Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach

Leonard Sobieraj – dyrektor Muzeum Mazowieckiego w Płocku
Jan Rzeszotarski – dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

oraz

Elżbieta Kozubek – dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie
Marcin Wajda – dyrektor Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWM

 

PROGRAM KONFERENCJI
Płock, 18 maja 2018 r.

Hala Widowiskowo-Sportowa „ORLEN ARENA”
plac Celebry Papieskiej 1
09.30 – 10.00 rejestracja uczestników konferencji
10.00 – 10.10 rozpoczęcie konferencji
10.10 – 10.30 Realizacja polityki rozwoju województwa mazowieckiego w latach 1998-2018
Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego

10.30 – 10.50 Podział statystyczny w kontekście nowej perspektywy finansowej
prof. dr hab. Jacek Szlachta – Kierownik Katedry Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Szkoły Głównej Handlowej
10.50 – 11.10 Polityka spójności po roku 2020 dr Marcin Wajda
Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy
Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego
11.10 – 11.30 przerwa
11.30 – 11.50 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich po roku 2020 Radosław Rybicki
Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów
Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego

11:50 – 12:10 Zmiany społeczno-gospodarcze w subregionach województwa mazowieckiego
Zofia Kozłowska – Dyrektor Urzędu Statystycznego w Warszawie

12.10 – 12.30 Projekt zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego
województwa mazowieckiego z uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych
dr Elżbieta Kozubek – Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w
Warszawie

12.30 – 13.20 podsumowanie konferencji, debata
13.20 obiad

 

rplfm/afz

Komentarze

komentarzy