Sympozjum naukowe w Klasztorze Mariawitów

“Mariawityzm w odradzającej się Polsce” będzie tematem II Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego, które odbędzie się 12 października w Płocku.

Temat i prelegentów spotkania przybliża biskup naczelny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów – Maria Karol Babi

Sympozjum ma charakter otwarty.

Plan konferencji:


9.00 – Msza święta w Świątyni Miłosierdzia i Miłości

10.00 – rozpoczęcie Sympozjum
• słowa powitania Biskupa Naczelnego Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w RP – Marka Marii Karola Babi
• słowa pozdrowienia Prezydenta Miasta Płocka – Pana Andrzeja Nowakowskiego

10.30 – referat I
• „Mariawityzm jako przykład oryginalnie polskiej myśli teologicznej” – kapłan mgr Mateusz Maria Felicjan Szymkiewicz
• dyskusja

11.30 – przerwa kawowa

12.00 – referat II
• „Społeczna i oświatowa działalność polskich mariawitów – krótki szkic o pracy duchowieństwa dla przyszłej Niepodległej” – mgr Halina Guzowska
• dyskusja

13.00 – referat III
• „Udział Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w zachowaniu polskości i w budowie państwa polskiego po 1918 roku” – kapłan mgr Grzegorz Maria Dominik Miller
• dyskusja

14.00 – podsumowanie i zakończenie Sympozjum

RPL FM IS

foto: materiały własne

Komentarze

komentarzy