Remonty zabytków z dotacjami

Można składać wnioski o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie na terenie Płocka.

Zgodnie z Uchwałą Nr 378/XXI/2016 Rady Miasta Płocka, o udzielenie dotacji może ubiegać się właściciel zabytku lub podmiot, który posiada tytuł prawny do zabytku. Musi on wynikać z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego. 

Kwota, która może zostać przyznana jako dotacja to maksymalnie 50% pieniędzy potrzebnych do wykonania prac w 2020 roku.
W przypadku szczególnie ważnych budynków – takich, które niosą ze sobą wartość artystyczną, historyczną lub naukową – dotacja może objąć pełną kwotę na wykonanie prac.

Wnioski będą przyjmowane do końca roku 2019. Dodatkowych informacji udziela Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta. 

MF

Komentarze

komentarzy