O Wiśle przy Wiśle. Rozmawiali o gospodarce wodnej

Dziś w Płocku odbył się briefing prasowy podczas którego debatowano o gospodarce wodnej w rejonie Płockim. Uczestniczyli w nim: Marek Opioła – poseł na Sejm, Anna Moskwa – Wiceminister Gospodarki i Żeglugi Śródlądowej i Krzysztof Woś – Zastępca Prezesa Wód Polskich.

Na początku zdementowano informacje o wzrastającym poziomie wód w Wiśle. Wbrew niektórym informacjom, nie ma w tej chwili zagrożenia powodziowego w mieście. Podczas spotkania przedstawiono też kluczowe inwestycje na Wiśle na odcinku płockim. Rozmawiano także o suszy, która niemal co roku nęka rolników z regionu.

Uczestnicy briefingu przypomnieli, że Wody Polskie w 2018 roku pogłębiły miejsca związane z rzeką Wisła. Nastąpiło to w 4 lokalizacjach: Białobrzegi, Wola Brwileńska, Nowy Duninów, Płock – brama portowa. Wartość wykonanych prac wyniosła 4,5 miliona złotych. Obecni na spotkaniu wspomnieli też o inwestycjach przeciwpowodziowych. W planach jest modernizacja pompowni Arciechów. W połowie października planowane jest podpisanie umowy o dofinansowanie tego projektu. Wartość całej inwestycji to prawie 11 milionów złotych. Rozpoczęcie modernizacji jest planowane w latach 2019 -2021.

AG

Komentarze

komentarzy