Niepokojąca liczba wykroczen na rondzie Wojska Polskiego

Niebezpieczne zachowania kierowców na rondzie Wojska Polskiego w Płocku. Policjanci apelują o zdrowy rozsądek i kulturę jazdy

W związku ze znacznym wzrostem liczby zdarzeń drogowych w rejonie ronda Wojska Polskiego i nagminnym łamaniem przepisów ruchu drogowego przez kierowców, Komenda Miejska Policji w Płocku zwróciła się do Straży Miejskiej o obserwację i rejestrację za pomocą kamer monitoringu miejskiego, najbardziej niebezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego w rejonie ronda. Liczba ujawnionych wykroczeń jest ogromna i niesie za sobą poważne zagrożenia dlatego policjanci apelują do kierowców o stosowanie się do sygnalizacji świetlnej i kulturę jazdy.

W ostatnich miesiącach nastąpił znaczny wzrost liczby zdarzeń drogowych
 w rejonie ronda Wojska Polskiego w Płocku.

Od stycznia do 31 sierpnia 2018 roku doszło tam do 22 zdarzeń drogowych.  Analogicznie w tym roku liczba ta jest ponad dwukrotnie większa. Sytuacja ta spowodowana jest łamaniem obowiązujących przepisów przez kierowców jak
i wzmożonym ruchem pojazdów w tym rejonie. Jednak fakt dużego natężenia ruchu nie może być usprawiedliwieniem dla lekceważenia przepisów ruchu drogowego.

Bardzo często kierowcy wykazują się całkowitym brakiem zdrowego rozsądku powodując poważne zagrożenie dla pozostałych uczestników ruchu drogowego. Dlatego aby zminimalizować liczbę wykroczeń oraz wpłynąć na zachowania kierowców tym samym zwiększyć bezpieczeństwo,  płocka Policja zwróciła się do Straży Miejskiej w Płocku o rejestrację za pomocą kamer monitoringu miejskiego, najbardziej niebezpiecznych wykroczeń popełnianych na rondzie Wojska Polskiego.

Jak się okazuje, najczęstszym wykroczeniem popełnianym przez kierowców
 i zarejestrowanym przez kamery monitoringu miejskiego, jest niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej. Kierowcy bardzo często wjeżdżają na skrzyżowanie na czerwonym świetle.

To  poważne wykroczenie, którego konsekwencje mogą być tragiczne w skutkach. Takich wykroczeń od  24 lipca do dnia 13 sierpnia br. obsługa kamer monitoringu miejskiego, zarejestrowała ponad 200. Przekazany materiał wideo jest analizowany przez policjantów, którzy dalej prowadzą postępowanie w sprawie o wykroczenie, za które zgodnie
z taryfikatorem, przewidziana jest kara grzywny w wysokości od 300 – 500 zł oraz 6 pkt karnych wpisanych do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

Liczba popełnianych wykroczeń na rondzie Wojska Polskiego w Płocku jest niepokojąca ponieważ niesie za sobą poważne zagrożenia dla bezpieczeństwa dlatego policjanci apelują do kierowców o stosowanie się do sygnalizacji świetlnej, jazdę zgodnie z kierunkami nadawanymi znakami oraz o wzajemny szacunek na drodze.

 

 

 

AS

Komentarze

komentarzy