Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Płocka 19 kwietnia

Radni Klubu Prawo i Sprawiedliwość złożyli dziś do Przewodniczącego Rady Miasta Płocka Artura Jaroszewskiego wniosek o zwołanie Sesji Nadzwyczajnej RMP.

Jej tematem ma być informacja na temat wydatków w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2014 – 2018. Wpłynięcie wniosku potwierdził Artur Jaroszewski. Przepisy nakazują Przewodniczącemu Rady Miasta zwołanie sesji w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Foto: pbartosiak/CC BY-SA 3.0/Wikimedia Commons

Komentarze

komentarzy