GĄBIN: Mieszkańcy moga składać wnioski o przyłącze gazowe!

Polska Spółka Gazownictwa realizuje projekt mający na celu gazyfikację lewobrzeżnej części Płocka i gminy Łąck. Spółka wybuduje dużą linię przesyłową, która przebiegać będzie przez Gąbin i północną część gminy. Dzięki temu znaczny obszar gminy Gąbin zostanie w najbliższym czasie zgazyfikowany.

Powstanie również nitka od Dobrzykowa do Ciechomic, która przebiegać będzie przez Górki. Zakończenie inwestycji planowane jest na I kwartał 2020 roku.

W związku z prowadzonymi działaniami, ważne jest aby mieszkańcy składali wnioski o przyłącze gazowe do celów grzewczych i użytkowych. Im większe zainteresowanie społeczne, tym szybszy okres realizacji podłączenia do sieci gazowej.

 

 

 

AS

Komentarze

komentarzy