10.08. pierwszy Płocki Marsz Równości!

10 sierpnia, w Płocku odbędzie się pierwszy Płocki Marsz Równości. Hasło tegorocznego Marszu brzmi: “Płock napędza równość!”.

Płocki Marsz Równości ma być imprezą pozytywną i radosną, łączącą wszystkich Mieszkańców miasta. Ideą Marszu jest tolerancja i szacunek dla każdego człowieka. W nawiązaniu do tych idei prezentujemy poniższe postulaty tegorocznego Marszu:
  1. Polska równa i sprawiedliwa dla wszystkich – apelujemy do rządzących o dotrzymywanie postanowień art. 18 oraz art. 32 Konstytucji RP, a tym samym przyjęcie rozwiązań regulujących prawny status związków osób tej samej płci, które od dawna tworzą w Polsce rodziny.
  2. Polska bezpieczna dla wszystkich obywateli – apelujemy do Sejmu i Senatu o jak najszybsze przyjęcie przepisów zakazujących posługiwania się mową nienawiści w Polsce, w szczególności ze względu na rasę, pochodzenie, płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową, niepełnosprawność, wyznanie lub jego brak.
  3. Tolerancyjny Płock – apelujemy do władz miasta o stworzenie programu edukacyjnego nastawionego na wspieranie postaw tolerancji i wzajemnego szacunku oraz przeciwdziałanie dyskryminacji, w szczególności wśród młodych płocczan.
  4. Zielony i czysty Płock – domagamy się od władz miasta znacznego zwiększenia powierzchni terenów zielonych w Płocku. Apelujemy również do rządu, władz miasta oraz przede wszystkim do władz Polskiego Koncernu Naftowego Orlen o pilne podjęcie działań na rzecz zmniejszenia zanieczyszczeń emitowanych przez rafinerię w Płocku.
  5. Płock bez barier – apelujemy do władz miasta o likwidację barier dla osób niepełnosprawnych, poruszających się z wózkami dziecięcymi oraz dla rowerzystów – stworzenie infrastruktury przyjaznej tym osobom oraz ułatwiającą poruszanie się po mieście i urzędach publicznych.
Mamy nadzieję, że Płocki Marsz Równości będzie ważnym i pozytywnym wydarzeniem dla Płocka. Zapraszamy wszystkich Mieszkańców miasta oraz gości spoza Płocka do uczestnictwa i wspólnej zabawy. Wydarzenie adresujemy do każdego. Naszym celem jest zgromadzenie różnych osób, które łączy umiłowanie dla wartości takich jak równość, tolerancja, otwartość i solidarność. Wierzymy, że te hasła są bliskie wielu Mieszkańcom Płocka – mówią organizatorzy.
Organizatorami Marszu są osoby prywatne, od lat zaangażowane w działalność społeczną – w tym lokalną, w szczególności na rzecz równości i równouprawnienia. W komitecie organizacyjnym Marszu znajdują się następujące osoby: Mateusz Goździkowski, Monika Niedźwiedzka oraz Arnold Kowalski.
afz

Komentarze

komentarzy